Kościół, Życie

Głośna noc, święta noc – czyli o Paschalnej radości, która nie daje spać

Jak spać, gdy dokonuje się zbawienie? Cały wszechświat, wstrząśnięty męką i śmiercią Króla – wzywany jest na alarm: Król żyje! Wstał z martwych! Do tego Basia została właśnie w Nim zanurzona.